Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - praktický seminár BOZP - IDE O ŽIVOT.SK #vrch
Zavádzanie priameho riadenia rizík

Tel.:
+421 905 639 211
+421 905 181 645
+421 905 446 406

E-mail:
info@ide-o-zivot.sk

Ing.Martin Mokráň-LAKUR
Malá Hradná 143
956 54 Malá Hradná

O seminári   │   Prihláška   │   Partneri   │   Galéria   │   Vaše podnety   │   Kontakt

Nejde o nič, ide o život bez ohľadu na to, čo robíme…

Vítame vás na našej webstránke www.ide-o-zivot.sk


V tomto projekte chceme praktickou formou poukázať na to, že aj keď nejde o nič vždy ide o život.

Cieľom projektu je zavádzanie inovatívnych foriem riešenia úrazovosti prostredníctvom  priameho riadenia rizík – bezpečnostný manažment. Vymieňanie si praktických poznatkov pri riešení technických a personálnych zlyhaniach. Poskytnúť praktické poznatky pri riešení technických a prevádzkových úloh ako priamy nástroj v praxi. Zisťovanie a odstraňovanie nedostatkov prostredníctvom bezpečnostných auditov.

Projekt má zároveň spojiť poznatky odborníkov bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany, ochrany zdravia a revíznych technikov.

O seminári   │   Prihláška   │   Partneri   │   Galéria   │   Vaše podnety   │   Kontakt

Bezproblémový kontakt

Mimoriadna spoľahlivosť

Individuálny prístup

Dlhoročné skúsenosti

Copyright © 2016 ide-o-zivot.sk. Všetky práva vyhradené.